Posłuchaj: Kura kosowska piejąca śpiewa przez 68 sekund

Charakterystyka rasy kury kosowskiej piejącej

Kura kosowska piejąca jest starą rodzimą rasą z Kosowa. Jak już podpowiada jej nazwa, charakterystyczne dla tej rasy jest długie pianie kogutów. Rasę tą hodowano dla "śpiewu" (piania), ozdoby (atrakcyjna rasa czubata) oraz użytku (jaja, mięso). Masa ciała koguta wynosi 2,4-3,25 kg (2-3) a kury 1,5-2 (-2,5) kg. Kury są dobrymi nioskami, zaczynają znosić w wieku 8 miesięcy, dają 160 jaj rocznie o masie 55-60 gramów. Jaja posiadają białą skorupę. Kury mają z reguły silny instynkt kwoczenia i dobrze opiekują się pisklętami.